BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

0 Comments

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Nir Daikasa
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 5 September 2012
Pages: 82
PDF File Size: 1.34 Mb
ePub File Size: 7.36 Mb
ISBN: 898-8-22477-741-4
Downloads: 21738
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltirisar

Dit betekent niet dat de bboek veiligheid is gegarandeerd. Welke plicht heeft de werkgever volgens de Arbo-wet? Het onderbreken van het werk gaat natuurlijk wel erg ver.

Dit betekent dat je bij het waarnemen van gevaarlijke stoffen niet op je neus magvertrouwen, immers: De huid moet zo snel mogelijkafkoelen opletten voor onderkoeling. Om een ongeval te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat er geen onveiligehandelingen plaatsvinden en dat er geen onveilige situaties ontstaan. Knalgas bestaat uit een mengsel van waterstofgas en zuurstof. In het chemiekaartenboek en andere handboeken zijn de bijbehorende zinnen op te zoeken.

Related Posts  EL CONCEPTO DE FICCION JUAN JOSE SAER PDF

Een voorbeeld is fosfor.

Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico Andersgezegd: Drie sikkels op een cirkel. Misschien hebben we zelfs een keer een stofexplosie meegemaakt.

basisveiligheid VCA / VCA / NHA – Knoowy

Eet niet, rook niet en breng geen make-up aan tijdens het werken met chemicalien. Slijpen zonder een slijpbril te dragen is een: Dat is wat ioniserende straling zo gevaarlijk maakt: Een brandbare of explosieve stof.

Om een ongeval te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat er geen onveilige handelingen plaatsvinden en dat er geen onveilige situaties ontstaan. De kans dat een ongeval plaats zal vinden.

Het effect van een irriterende stof is sterk afhankelijk van de toestand van de persoon die ermee werkt. De pijn komtdan naderhand, als het te laat is! Licht is een vorm van straling die we wel kennen.

Studium VCA Basis/VOL Lesboek

Opname via de huid Sommige produkten worden snel opgenomen via de huid, bijvoorbeeld oplos- en ontvettingsmiddelen. Of voor de echte scheikundigen onder ons: Bijvoorbeeld door het plaatsen van eenscheidingswand of zuurkast, maar ook door het verplaatsen vande werkzaamheden of door de werkzaamheden op een gunstiger tijdstip uit tevoeren. Het symbool voor giftige stoffen.

Related Posts  GAMER THEORY MCKENZIE WARK PDF

Letsels, hoe klein ook, moeten worden behandeld. Datzelfde geldt voor een bijna ongeval. Factoren die vergiftiging tijdens het werken in een verontreinigde ruimte bevorderen zijn: Het werk kan ook schade opleveren aan de basiwveiligheid. Brand is een chemische reactie van brandstof met zuurstof. Wacht tot de ambulance gearriveerd is of laat dat iemand anders doen.

Basic elements of safety SCC -course book for the SCC exam ( Basisveiligheid VCA) Verduijn, A.J.

Ongevallen met gering letsel herstel of geringe schade. Mors geen chemicalien op de grond en gooi deze niet in het riool.

Dit gebeurt alleen als er binnen het bedrijf onenigheid is over de ernst van het gevaar. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen 4klassen brandbare vloeistoffen: